Fun Places
Helpcentrum

Algemene Voorwaarden

Laatste update 7 nov 2023

Art.1 – Definities #

1.01 Fun Places: “Fun Places Ltd.”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”, Aanbieder en eigenaar van het “platform” dan wel “website(s)” genoemd houdt in Fun Places met de volgende website: funplaces.site.

1.02 Diensten: Diensten zoals geleverd en beschreven door Fun Places op het platform. Op het platform van Fun Places worden uitsluitend diensten aangeboden door Fun Places en Aanbieders. 

1.03 Klant/Gast: De klant/gast is diegene die via het platform heeft geboekt. De klant die de reservering maakt garandeert dat hij/zij bevoegd is om voor de groep die hij/zij meeneemt te reserveren.

1.04 Derden: Een derde(n) is een erkend bedrijf of persoon die namens Fun Places of een aanbieder een dienst als bedoeld in paragraaf 1.03 aanbiedt.

1.05 Platform: de (mobiele) websites en App’s waarop de diensten van Fun Places en Aanbieder beschikbaar zijn gesteld, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door Fun Places, de eigenaar van het “platform”.

Websites welke o.a. onder het platform vallen:

 • funplaces.site
 • help.funplaces.site


1.06 Aanbieder
: de aanbieder van accommodatie (bijv. hotel, motel, appartement, bed & breakfast, huisbaas), attracties (bijv. pretparken, musea, toeristische excursies), vervoersaanbieder (bijv. autoverhuur, cruises, treinreizen, luchthavenshuttles, busreizen, transfers), touroperators, reisverzekeringen en alle andere reizen of aanverwante producten of diensten die van tijd tot tijd beschikbaar zijn voor Reservering op het Platform (B2B of B2C).


1.07 Reservering
: houdt in de bestelling, aankoop, betaling, boeking of reservering door een gast bij een aanbieder en/of bij Fun Places.


1.08 Item
: hetgeen de aanbieder aanbiedt op het platform van Fun Places. De klant/gast kan dit item reserveren via het platform van Fun Places bij de aanbieder.


1.9 Som
: het bedrag dat de gast aan Fun Places betaald voor zijn reservering. De som is door Fun Places bevestigd in de reserveringsemail die naar de gast wordt gestuurd. 


1.10 Juridische bevoegdheid
: Geschillen die met rechterlijke tussenkomst dienen worden opgelost moeten aanhangig worden gemaakt bij de rechtbanken in Curaçao.

Art. 2 – Kosten, abonnementen en commissies #

2.1 Aanbieders en Gasten hoeven geen lidmaatschap gelden te betalen en het bezoeken van het platform is geheel gratis.


2.2
 Tijdens het reserveren van een item door de klant/gast kan er Service Kosten en transactiekosten van de betaling in rekening worden gebracht door Fun Places. De hoogte van de transactiekosten is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Deze worden in artikel 4 nader uiteengezet.


2.3
 Iedere aanbieder kan bij het type item:

Accommodaties:

 • Onbeperkt item gratis aanbieden op het platform.
 • Optioneel een betaalde item plaatsen, zodat er geen commissie betaald hoeft te worden bij verhuur. Dit pakket is geldig voor 365 dagen waarna de accommodatie offline gaat en de aanbieder deze optioneel kan verlengen. Dit pakket kan de aanbieder zien tijdens het toevoegen van het item.

Tours & Activiteiten:

 • 10 item gratis aanbieden op het platform.
 • Optioneel een betaalde pakket voor 10 extra tours & activiteiten. Dit pakket is geldig voor 365 dagen waarna de items offline gaan en de aanbieder ze optioneel kan verlengen. Dit pakket kan de aanbieder zien tijdens het toevoegen van het item.

Huurvoertuigen:

 • 10 huurvoertuigen gratis aanbieden op het platform.
 • Optioneel een betaalde pakket voor 10 extra huurvoertuigen. Dit pakket is geldig voor 365 dagen waarna de items offline gaan en de aanbieder ze optioneel kan verlengen. Dit pakket kan de aanbieder zien tijdens het toevoegen van het item.

Bars & Restaurants:

 • 1 item gratis aanbieden op het platform.
 • Optioneel een betaalde pakket voor 5 extra bars & restaurants. Dit pakket is geldig voor 365 dagen waarna de items offline gaan en de aanbieder ze optioneel kan verlengen. Dit pakket kan de aanbieder zien tijdens het toevoegen van het item.

Locaties & winkels:

 • 1 item gratis aanbieden op het platform.
 • Bij ieder extra item moet een betaling worden voldaan. Aanbieder kan hierbij kiezen uit één betaalde pakket. Dit pakket is geldig voor 365 dagen waarna de items offline gaan en de aanbieder ze optioneel kan verlengen. Dit pakket kan de aanbieder zien tijdens het toevoegen van het item.


2.4
 Indien een aanbieder kiest om een betaald pakket af te nemen om items aan te bieden, ontvangt de aanbieder tijdig melding als zijn pakket verloopt. Alle betaald pakketten zijn 365 dagen, zegge één jaar geldig.  


2.5
 Als de aanbieder niet tijdig verlengt, zal Fun Places automatisch het item op inactief te zetten. De item zal dan niet meer zichtbaar zijn op het platform en niet meer, indien van toepassing, te reserveren zijn door gasten. Bestaande reserveringen zullen worden geannuleerd door Fun Places.


2.6
 Op het moment dat Fun Places de reserveringen moet annuleren omdat de aanbieder niet verlengt, zal Fun Places 10% commissies over de reserveringen alsnog doorbelasten aan aanbieder middels een factuur per email. Indien de aanbieder nog een tegoed heeft van Fun Places, zal dit worden verrekend en het restant worden doorbelast of na verrekening van alle verschuldigde betalingen, worden uitbetaald.


2.7
 Bij uitblijven van enige betaling van aanbieder zal Fun Places het wettelijke incassotraject opstarten conform Curaçaose wet en regelgeving. Alle extra bijkomende kosten en wettelijke rente komen voor rekening van de aanbieder.


2.8
 Bij een reservering en betaling van een gast dient de aanbieder de volgende commissie af te dragen aan Fun Places:

 • Accommodaties: 8%, commissie bij gratis plaatsing .
 • Accommodaties: 0%, commissie bij betaald pakket.
 • Tours & Activiteiten: 10% commissie.
 • Huurvoertuigen: 10% commissie.

Deze commissie wordt direct verrekend door Fun Places met de som die de aanbieder ontvangt vanuit de reservering. De duur of de hoogte van de reservering maakt hierbij niets uit.

Art. 3 – Reserveringen #

3.1 Een gast kan via het online platform van Fun Places een item reserveren. Dit item kan een evenement, accommodatie etc. of dienst betreffen van een aanbieder. Als een gast een reservering plaatst wordt hij daarvan op de hoogte gebracht per email.


3.2
 Een aanbieder kan bij zijn eigen items aangeven of het reserveerbaar is of dat het informatie is over zijn dienst, product of locatie is. Deze items zijn dan ook niet reserveerbaar door de gast.


3.3
 Bij ieder reserveerbaar item kan de aanbieder aangeven of het Direct reserveer baar is of dat hij na ontvangst reservering 24 uur de tijd heeft om de reservering handmatig te accepteren/weigeren.


3.4
 Nadat een gast een reservering heeft geplaatst ontvangt de aanbieder een email met daarin de gegevens van de reservering en de eventuele acties die genomen moeten worden (24 uur de tijd om de reservering te accepteren/weigeren).


3.5
 Zodra de reservering is geaccepteerd, dit moet binnen 24 uur of dit gaat automatisch bij Direct reserveerbare items, ontvangt de gast een email met daarin de som die hij moet betalen voor de reservering. De gast heeft 24 uur de tijd om de betaling te voldoen aan Caribisch Fun.


3.6
 Het is in geen geval toegestaan om de som direct aan de aanbieder te voldoen en de reservering buiten het platform om verder af te ronden. Komt Fun Places ter ore dat dit alsnog is gebeurd, dan heeft Fun Places alsnog recht op 10% commissie en ontvangt de aanbieder een factuur van Fun Places welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Artikel 2.7 is hierbij ook van toepassing.


3.7
 Extra kosten die de gast dient te voldoen bij aankomst bij aanbieder, kunnen in de omschrijving van het item worden neergezet. Mocht hier op enige wijze een conflict ontstaan tussen aanbieder en gast dan zullen beide partijen dit zonder tussenkomst van Fun Places moeten oplossen.

Art. 4 – Betalingen #

4.1 Gasten die een reservering plaatsen bij een aanbieder dienen bij 24 uur nadat de aanbieder de reservering heeft geaccepteerd te voldoen aan Fun Places. Pas na ontvangst van deze betaling is de reservering definitief.

4.2 Gasten hebben keuze uit diverse betaalmogelijkheden, waaronder: 
– 4.2.a iDeal – dit is alleen beschikbaar voor gasten met een Nederlandse bankrekening. Aan deze transactie zitten geen kosten verbonden voor de gast. 
– 4.2.b PayPal en Creditcard – dit is beschikbaar voor iedereen die een PayPal account heeft ofg een creditcard. Aan deze transactie 2,9% betaalprovisie verbonden voor de gast. Het kan voorkomen dat door valuta verschillen er een paar cent verschil in zit, dit loopt via PayPal en heeft Fun Places geen invloed op.

4.3 Extra kosten buiten de som van de reservering die de gast ter plaatse moet voldoen aan de aanbieder, is de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Fun Places is hier geen partij in en draagt hier geen verantwoordelijkheid over.

Art. 5 – Uitbetalingen #

5.1 Wanneer boekingsdatum van het item is verstreken heeft de aanbieder recht op de uitbetaling van de som minus de commissie. Fun Places zorgt ervoor dat de betaling een dag na de boekingsdatum is overgemaakt naar de aanbieder. Stel de gast komt op de 10e van de maand, dan zal Fun Places ervoor zorgen dat de betaling op de 11e is overgemaakt.


5.2
 Een aanbieder kan kiezen voor twee uitbetalingsmethoden: 
– 5.2.a PayPal – de aanbieder kan in zijn account het emailadres opgeven van zijn PayPal account. Fun Places maakt exact het ontvangen bedrag van de gast minus de commissie over naar de aanbieder. Het kan dat PayPal transactiekosten in rekening brengt, deze komen voor rekening van de aanbieder. 
– 5.2.b Bankoverboeking – de aanbieder kan in zijn account zijn rekeninggegevens van zijn bankrekening opgeven. Het is alleen mogelijk om een Nederlandse rekeningnummer op te geven. Fun Places maakt exact het ontvangen bedrag van de gast minus de commissie over naar de aanbieder. Het kan dat de banken transactiekosten in rekening brengt, deze komen voor rekening van de aanbieder.

Art. 6 – Annuleringen #

6.1 Reserveringen kunnen tot ontvangst betaling door beide partijen kosteloos worden geannuleerd.


6.2
 Zodra de betaling van de gast door Fun Places is ontvangen is het niet meer mogelijk voor de gast om te annuleren met restitutie.


6.3
 De aanbieder kan een annulering van een reservering te allen tijde aanvragen. Na ontvangst annulering zal de gast de volledige som weer retour ontvangen van Fun Places. De aanbieder is vanaf dat moment wel de commissie verschuldigd aan Fun Places Artikel 2.6, 2.7 en 2.8 zijn hier ook van toepassing.


6.4
 Indien een aanbieder drie keer binnen een half jaar een reservering annuleert na ontvangst betaling van de gast, zal de aanbieder op inactief worden gezet door Fun Places en kan geen gebruik meer maken van het platform. Betaalde pakketten aan Fun Places worden niet gerestitueerd.


6.5
 Annuleringen na ontvangst van betaling door de gast kunnen worden gecontroleerd door Fun Places.

Art.7 – Aansprakelijkheid #

7.1 Fun Places in geen enkel geval aansprakelijk voor schadevergoeding wanneer een gereserveerd item niet voldoet aan de werkelijkheid. De aanbieder is verantwoordelijk om een zo’n goed beeld te schetsen van zijn item die overeenkomt met de realiteit.


7.2
 Een no show van een gast of een andere gast(en) dan die gereserveerd heeft, is niet de verantwoordelijkheid van Fun Places. Fun Places kan ook niet hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Het is aan de aanbieder en gast om dit zelf op te lossen.


7.3
 Alle situaties waarbij een gast of een aanbieder niet tevreden is over zijn gast of aanbieder, is Fun Places in geen geval aansprakelijk hiervoor. Een schadevergoeding in welke zin dan ook wordt direct van de hand gewezen en is niet rechtmatig.


7.4
 Fun Places kan items voor derden aanbieden. In dat geval is altijd duidelijk dat het hier om een derde partij gaat die het item aanbiedt dan wel dienst uitvoert. Fun Places draagt in deze dan ook niet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze dienst van een derde.


7.5
 Indien het door de gast niet duidelijk is dat de aanbieder een derde betreft, ligt de bewijslast bij de gast om dit te onderbouwen alvorens er eventueel naar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wordt gekeken.


7.6
 De aanbieder is zelfverantwoordelijk voor het in bezit zijn van de juiste vergunningen om zijn items te mogen uitvoeren waaronder begrepen tourvergunningen, safaritours ontheffingen maar ook boottrips. Voor ieder item waar conform wet en regelgeving van land van item een vergunning of ontheffing voor nodig is, is de aanbieder hier zelfverantwoordelijk voor.


7.7
 De aanbieder dient zelf zorg te dragen voor belastingen die hij moet afdragen over de inkomsten vanuit de items. Fun Places houdt hier geen rekening mee met de uitbetalingen en de aanbieder dient dit zelf te regelen. Fun Places is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de som aan de relevante belastingautoriteiten.


7.8
 Indien tijdens de uitvoering van het gereserveerde items enige vorm van schade, dus ook letselschade, ontstaat is Fun Places hier niet verantwoordelijk voor. Ongeacht wie de schuldige is van de schade, gast, aanbieder en/of derden, dienen zij dit zelf op te lossen met elkaar dan wel de verzekering.


7.9
 De aanbieder kan in de beschrijving van zijn items extra kosten aangeven die ter plaatse moeten worden voldaan. Fun Places is niet verantwoordelijk voor de inning van deze extra kosten. Indien de gast dit niet voldoet bij aanvang van het gereserveerde item, zullen gast en aanbieder dit zelf moeten afhandelen. Fun Places is hier geen partij in.

Art. 8 – Reviews #

8.1 Gasten kunnen reviews achterlaten bij de items van de aanbieders. Fun Places ontvang na een geplaatste review een melding. Fun Places dient deze review te controleren en accorderen alvorens deze live komt op het platform verschijnt. Op deze manier wordt en controle gevoerd op de inhoud van een review.


8.2
 Aanbieders kunnen geen reviews plaatsen over items van aanbieders of van henzelf.


8.3
 Aanbieders hebben het recht om te reageren op een geplaatste review bij een eigen item. Op deze manier kan de aanbieder de gast bedanken of meer uitleg geven over de situatie.


8.4
 Fun Places toetst op de volgende punten voordat het live op het platform komt: 
– Er mag geen grof taalgebruik worden gebruikt. 
– Er mag niet gescholden worden. 
– De review mag geen persoonlijke aanval zijn. 
– Negatieve reviews moeten voldoende onderbouwd worden.

Art. 9 – Privacy en Cookies #

9.1 Door gebruik te maken van het platform van Fun Places, zowel als gast als aanbieder, gaat diegene met ons Privacybeleid en Cookie-beleid akkoord.

9.2 Het Privacybeleid is te vinden op de website:
https://help.funplaces.site/artikel/fun-places/privacy-policy

9.3 Het Cookie-beleid is te vinden op de website:
https://help.funplaces.site/artikel/fun-places/cookie-policy

Art. 10 – Disclaimer en klachten #

10.1 Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden, Privacybeleid en cookie-beleid en tot voor zover wettelijk toegelaten, zal Fun Places uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de gast of aanbieder is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Fun Places zijn verplichtingen met betrekking tot hun eigen aangeboden items en diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten de betreffende reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail.


10.2
 Fun Places is niet verantwoordelijk (en wijst alle aansprakelijkheid af) voor het gebruik, de geldigheid, de kwaliteit, de toepasbaarheid, de geschiktheid en de gepaste openbaarmaking van het item en geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook in dit opzicht, hetzij impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. Gast erkent en gaat ermee akkoord dat de betreffende aanbieder als enige verantwoordelijk is en alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot het item op zich neemt (inclusief alle garanties en verklaringen van de aanbieder).


10.3
 Klachten of claims met betrekking tot het item (inclusief met betrekking tot de aangeboden (speciale/promotie) prijs, de voorwaarden of specifieke verzoeken van gasten) moeten worden behandeld door de aanbieder. Fun Places is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke klachten, claims en (product)aansprakelijkheden.


10.4
 Indien een gast niet tevreden is over het platform van Fun Places dan kan hij/zij per mail een klacht indienen naar klacht@funplaces.site Binnen 14 dagen zal Fun Places de klacht inhoudelijk afhandelen.

 

 / 

 

 / 

Automatisch vertalen

Vertaal automatisch alle titels, beschrijvingen en recensies naar Nederlands.
Titels van listings
Beschrijvingen van listings
Recensies, berichten en profielinformatie

Beoordeling

U kunt geen recensie op deze vermelding plaatsen.
Hier kun je jouw suggestie toelichten. Deze wordt vervolgens door ons team geverifieerd.

Voer uw suggestie in.

Prijsoverzicht

Ed

Fun Places


Bericht versturen

Mijn favorieten

Toevoegen op Fun Places » Helpcentrum

Accommodatie

Bied jouw vakantiehuis of B&B aan op Fun Places.

Huurvoertuig

Voor verhuurbedrijven met een geldige K.v.K. inschrijving.

Tour of Activiteit

Een leuke tour of activiteit? Bied deze hier ook aan.

Evenement

Breng jouw evenement of optreden onder de aandacht.

Communiceren of betalen

Wellicht krijg je de vraag om per mail, via Facebook of WhatsApp contact te hebben, of een directe betaling te doen/ontvangen, buiten Fun Places om. Als je dat doet, kun je niet meer worden geholpen bij eventuele problemen en kun je geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie.

Wij vragen je dan ook alle communicatie en betalingen via Fun Places te laten verlopen. Zo voorkom je problemen en kunnen wij je optimaal van dienst zijn.

Alle berichten worden gecontroleerd en automatisch uitgefilterd. Mocht je desondanks een bericht ontvangen dat je niet helemaal vertrouwt, laat het ons dan weten door melding te maken van het bericht. Zo zorgen wij met elkaar voor een veilig platform. 

Verifieer jouw account

Doormiddel van het toesturen van een foto van jezelf en een officieel legitimatiebewijs kan worden vastgesteld dat jij het echt bent. Zorg dat deze documenten scherp en goed zichtbaar zijn.

Zodra jouw account geverifieerd en goedgekeurd is krijg je bij je profielfoto het groene “Vinkje” op Fun Places.

Fun Curaçao
Foto & video inzenden

Heb jij te gekke foto’s en/of mooie (drone) video’s gemaakt tijdens een geboekte tour of activiteit bij Fun Curaçao, of misschien wel van een heerlijk dagje strand met je voeten in het zand? 

Je kunt deze gebruiken om een review achter te laten op Fun Curaçao.

Daarnaast kun je jouw beeldmateriaal eenvoudig inzenden, zodat jouw foto’s en/of video’s gezien worden op de Socials van Fun Places! 

Fun Places - logo

Fun Places

Helpcentrum
Fun Places App
Fun Places - Scan de App
Fun Curaçao
Inzenden

Jij of jouw Social Media account wordt vemeld als jouw beeldmateriaal gepost wordt door Fun Places! 

Je kunt maximaal 20 bestanden van 128 MB per bestand uploaden. Grotere bestanden? Gebruik dan de gratis tool van WeTransfer, met als e-mail info@funplaces.site.